Tot i representar un percentatge petit respecte al total d’aigua planetària, els 13.000 km3 que hi ha a l’atmosfera tenen un paper fonamental per al desenvolupament de la vida a la Terra. La importància del vapor d’aigua ve donada en primer lloc per ser la condició necessària perquè es produeixi la precipitació sobre els continents i els oceans, però no menys important és la seva funció en els intercanvis de calor i energia entre els diferents elements del sistema climàtic. El vapor d’aigua és un gas atmosfèric d’efecte hivernacle.

La humitat de l’aire, és a dir, el pes del vapor d’aigua que hi ha en un volum d’aire, pot variar des d’uns 25 centigrams/m3 a les masses d’aire equatorials fins a uns pocs centigrams a les masses d’aire polar continental (NASA, 2015). Per la seva banda, la condensació d’aquest vapor d’aigua genera gotes d’aigua (líquida) que formen els núvols i les boires. Els primers es troben a diferents alçades i presenten formes i característiques variades, mentre que les segones es troben més a prop del sòl.

Finalment, en determinades condicions, aquesta aigua acaba precipitant des dels núvols cap a la superfície terrestre, ja sigui en estat líquid o en estat sòlid i amb diferents intensitats, cosa que repercutirà en la capacitat del sòl d’infiltrar-la.