Tot i representar un percentatge petit respecte al total d’aigua planetària les aigües continentals (aigua dolça) tenen un paper fonamental tant en els ecosistemes naturals com en el desenvolupament humà, més encara quan sols una petita part d’aquestes aigües són accessibles. Una primera diferenciació entre les aigües continentals és aquella que té en compte la seva localització, ja sigui en superfície o bé a l’interior dels continents (subterrània).