Tal com ha estat definit el concepte de medi ambient en el mòdul introductori, s’ha d’entendre que el medi natural n’és una part. Per un costat trobem l’espècie humana amb totes les seves activitats (medi humà), i per l’altre la resta d’elements, siguin vius o no. Tots junts, i amb les interrelacions que es generen, formen el medi ambient.

Quins són els elements del medi natural?

Doncs són la litosfera (el relleu), els sòls, l’atmosfera, les aigües i finalment la fauna i la vegetació. A continuació es descriuen les característiques principals de cada un, però com es veurà és impossible no fer referència a la resta i a la incidència humana a causa de les interrelacions que s’estableixen entre ells.