No dedicarem gaire espai en aquest apartat a parlar sobre la hidrosfera perquè tot un mòdul s’ha destinat a analitzar l’aigua en tant que recurs natural imprescindible. L’aigua ocupa al voltant de tres quartes parts de la superfície terrestre, cosa que fa una mica paradoxal que denominem Terra al nostre planeta. La quantitat d’aigua al planeta és constant i únicament en canvia l’estat i la distribució pel planeta. A causa del predomini d’aquest líquid a la Terra també se l’anomena planeta blau, però resulta que únicament el 3% del total d’aigua del planeta és dolça i la part que és accessible als humans encara és més petita.

Per la seva importància, tant per als ecosistemes naturals com per a l’espècie humana (recurs, font d’energia, etc.) en el mòdul dedicat a l’aigua s’analitzarà exhaustivament aquest element del medi natural: el cicle de l’aigua, els grans magatzems, la disponibilitat, els usos i la gestió. La demanda cada cop major d’aigua tant per a usos consumptius (urbà, agrícola i industrial) com no consumptius (font d’energia i recreatiu), juntament amb la pèrdua de qualitat perquè en molts casos s’ha utilitzat com a mitjà d’evacuació de substàncies residuals —moltes altament contaminants—, fa que l’aigua sigui ja considerada com l’or blau.