Tal com defineix la Coordinadora Estatal de Comerç Just:


El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que busca una major equitat en el comerç internacional prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals. Contribueix al desenvolupament sostenible, a l'oferir unes condicions comercials favorables i a assegurar els drets de productors i treballadors, especialment en comunitats empobrides del Sud. Per això es considera una potent eina de cooperació al desenvolupament.

El fet de consumir responsablement es una actitud àmplia que te a veure amb la coherència i el compromís amb el medi i les persones. Acumular bens sense una necessitat concreta més enllà de sentir-se satisfet per haver-los obtingut no és raonable ni lògic, tot i que són moltes les pressions que els ciutadans de tot el món rebem per tal de convèncer-nos del contrari. Consumir responsablement, també significa contribuir, a través de les compres, al desenvolupament dels productors menys afavorits del Sud. Així, l’anomenat “comerç just”, no te sentit sense la participació dels ciutadans del món benestant, per això cal que estiguin sensibilitzats i coneguin els beneficis que les actuacions individuals poden tenir per a que els productors del Sud puguin subsistir amb millors condicions. Per tal de cooperar en el desenvolupament internacional són moltes les accions que els ciutadans del Nord ric poden realitzar en el seu dia a dia.

 

[...] avui dia, veient la genealogia dels nostres problemes, tan clarament lligats a l'espiral sempre creixent de producció i consum, podem pretendre canviar significativament la societat sense canviar el consum o, cosa que ja és la mateixa, els patrons de vida? El sentit comú respon d’una manera precisa i inequívoca. El que no podem saber és si aconseguirem virar adequadament el nostre rumb, o si hi arribarem a temps, però estem segurs que qualsevol maniobra de veritable progrés ha d'incloure canvis en el consum, entre molts altres. Així que, més que preguntar-nos per la meta, concentrem-nos en el camí. Pensem que no es tracta tant de transformar el món des del consum sinó de no deixar que el consum segueixi transformant les nostres vides, els nostres barris i pobles, el nostre món.


Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)
Extret de ”I això del consum transformador?”a Opcions (Març-Juny 2007)

 

Per aprofundir en aquest tema i adquirir orientacions practiques sobre consum responsable és recomana la revista Opcions i el portal Consumpedia.

En aquest sentit cal una important labor de sensibilització. A l’Estat Espanyol, es pot esmentar la Campanya Roba Neta, associada a la Clean Clothes Campaign, que, des de 1997, promou i coordina l’ONG SETEM. La campanya tracta de millorar les condicions laborals dels treballadors del sector tèxtil i de material esportiu del planeta. Això es fa mitjançant la recerca, la denúncia, la incidència política i la informació constant als consumidors per tal de donar-los a conèixer les condicions laborals dels treballadors que elaboren els productes tèxtils i esportius que es distribueixen i comercialitzen en el mercat global.

Els principals criteris que promouen el Comerç Just són:

  • Salaris i condicions laborals dignes per als productors del Sud, organitzats en associacions, cooperatives o grups amb un funcionament democràtic.
  • Protecció dels drets fonamentals de les persones.
  • Igualtat entre homes i dones
  • No explotació infantil.
  • Elaboració d'articles de qualitat amb pràctiques favorables al medi ambient.

Les vendes de Comerç Just a l’Estat Espanyol, s’han anat incrementant progressivament durant els darrers anys, creixement frenat el 2008 a causa de la crisi econòmica que experimenta l’economia mundial a partir d’aquest any. Cal assenyalar que entre Catalunya i la Comunitat de Madrid superen el 50% del global de vendes a l’Estat Espanyol. Aquestes vendes estan bàsicament produïdes a través dels canals minoritaris de distribució, essent el cafè el producte estrella.

Evolució de vendes comerç just a Espanya 2000-2010 {fusionchart id="54" Evolució vendes comerç just a Espanya 2000-2010}

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de Comerç Just a Espanya
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010)

Vendes de comerç just per comunitats autònomes (2008) {fusionchart id="55" Vendes de Comerç Just per comunitats autònomes (2008)}

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de Comerç Just a Espanya
(Setem, 2009)

Per certificar els productes de comerç just i de fomentar-ne el consum existeix l’Associació del Segell de Producte de Comerç Just Fairtrade. Quan els productes s’identifiquen amb el Segell Fairtrade significa que compleixen els estàndards internacionals desenvolupats per Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), organització que reuneix a 24 membres, entre els quals s'inclouen 19 iniciatives de certificació en 23 països i les tres coordinadores de productors d’Amèrica, Àsia i Àfrica.

La comercialització de productes amb el segell de comerç just, facilita als productors del Sud l’accés al mercat en condicions similars a les d’altres productes ampliant el ventall de consumidors, possibilita que les distribuïdores i botigues millorin la seva oferta incorporant productes amb aquest certificat i els criteris ètics associats i proposa als consumidors el consum de productes de qualitat i, alhora, afavorir el canvi en les relacions comercials Nord-Sud.


Fruit dels estralls de l'economia, els consumidors es tornen més conscients en les seves compres. Potser no tinguin cap control sobre la crisi econòmica mundial, però sí que ho tenen sobre com gasten els seus diners. Poden optar per no limitar-se simplement a comprar, sinó comprar de forma més responsable. Ara més que mai, la gent vol saber a on van seus diners. Els consumidors poden prendre decisions i, en funció de com gastin els seus diners, ajudar a altres. Per exemple, creant oportunitats econòmiques duradores per als artesans de desenes de països en desenvolupament. Comprar un producte artesanal autèntic és molt més que una simple qüestió d'estil: és triar ajudar a les i els productors artesans a generar negocis sostenibles en el temps que permetin treure a les seves famílies de la pobresa. I, amb això, s'assegura una demanda creixent de productes de Comerç Just.

l’Informe de Comerç Just a Espanya

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2010)