En el món universitari

La universitat, com a institució clau en una societat moderna i desenvolupada, requereix l’adaptació constant al món que l’envolta. Això és especialment dificultós per la rígida estructura que la caracteritza. La missió d’una universitat moderna i de progrés a vingut canviant en els darrers temps i la visió social ha esdevingut un àmbit fonamental. Així és com la Responsabilitat Social de la Universitat esdevé un objectiu a abordar en els propers anys com a base del seu enfortiment institucional, per una banda, constitueix una oportunitat per acostar, encara més, la universitat a la societat a través d’un diàleg participatiu, per una altra, una estratègia per fer de la universitat una institució menys hermètica, més àgil, compromesa amb la seva pròpia comunitat, més sostenible i més integrada en el territori i per tant, amb una imatge, tant interna com externa, encara millor.

A tall d’exemple AQUÍ es pot consultar la memòria 2009-10 de Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat de Huelva


En el món empresarial

 • MRW. Un cas emblemàtic.

Aquest és un clar exemple d’empresa que integra plenament el concepte de Responsabilitat Social. Aquesta empresa de transport, de capital 100% espanyol, incorpora des de fa quasi 20 anys la RSC com a estratègia empresarial. Així, es configura com un model d’empresa responsable que agrupa tots els àmbits de la companyia: empleats, clients, proveïdors, etc. Així com les seves relacions i vincles amb la societat i el medi ambient.

En el món actual ja ningú dubta que l'èxit d'una empresa rau en alguna cosa més que en oferir un servei de qualitat i disposar d'una excel·lent estratègia de marca. La societat d'avui segueix valorant aquestes qualitats en una empresa però li exigeix més, vol mostres de la seva complicitat, de la seva responsabilitat social.

A MRW portem 18 anys realitzant acció social, i en l'actual context econòmic no només seguim mantenint tots els nostres plans socials, sinó que estem contínuament treballant per innovar i millorar. En aquests últims 18 anys hem realitzat més de 19 milions d'enviaments solidaris, sent cada un d'ells una història diferent.

Des directius fins missatgers, estem contribuint i participant en ajudar als altres, a través de l'activitat que millor sabem fer: el transport urgent.

Però a MRW hem evolucionat i ara a més de treballar en l'àrea de l'Acció Social, estem també centrant els nostres esforços a arribar no només a col·lectius amb especials necessitats, sinó també a totes les persones o grups de persones que tenen relació amb MRW [...].

MRW. El nostre compromís

AQUÍ es pot consultar com MRW concep la seva acció orientada a la Responsabilitat Social


 • Un cas pioner en el món turístic a l’Estat Espanyol. NH Hoteles

NH Hoteles és una important companyia multinacional espanyola del sector turístic que en els darrers anys ha sabut combinar i harmonitzar la responsabilitat social amb l’estratègia de negoci.

A NH Hoteles entenem la Responsabilitat Empresarial com a part fonamental de l’activitat de la cadena. La nostra visió es pot resumir en l’oferta de serveis d’hostaleria que s’anticipin a les necessitats actuals i futures dels nostres grups d’interès interns i externs (empleats, clients, accionistes, proveïdors, etc.), així com de les comunitats on operem i les generacions futures, amb el màxim de cura en el detall i amb solucions eficients i sostenibles. Aquesta visió es reflecteix en els valors que caracteritzen la cultura d’ NH Hoteles i la seva actuació com a empresa responsable: Orientació a les Persones, Innovació, Responsabilitat Medi Ambiental i Sentit del Negoci.

NH Hoteles “El nostre enfocament de la Responsabilitat Corporativa”

En aquest sentit ha desplegat una important estratègia orientada cap a la responsabilitat amb la societat. Així, disposen d’un codi de conducta per als empleats, d’un codi ètic de proveïdors, i publiquen periòdicament les seves memòries relatives a aquest àmbit.

Els seus valors, tal com indiquen en el seu enfocament de responsabilitat social, es condensen en quatre àmbits:

 • Orientació a les persones.
  El principal actiu de la Companyia són les persones, els nostres clients, empleats, accionistes i proveïdors. Com gestors hotelers ens caracteritza la vocació de servei, la recerca de la satisfacció de les necessitats dels clients i una sensibilitat especial en la relació amb els diferents grups d'interès.
 • Innovació.
  El nostre desafiament és anticipar-nos a les necessitats actuals i futures dels clients i d'una societat en constant canvi creant nous productes i serveis.
 • Responsabilitat mediambiental.
  Respectar l'entorn i reduir la nostra petjada mediambiental és un compromís inajornable perquè tots tenim una responsabilitat comuna en el desenvolupament de les generacions presents i futures.
 • Sentit del negoci.
  És un dels valors que guien cada dia l'activitat de NH Hotels i executem les accions necessàries en coherència amb l'estratègia, els nostres principis ètics i la responsabilitat per assegurar la viabilitat econòmica, la rendibilitat i el finançament de la Companyia en el futur sempre.