Els residus municipals són un dels vint grups que conformen el Catàleg Europeu de Residus (CER). Tothom produeix residus municipals en major o menor mesura, però hi ha altres residus que són el resultat d’una determinada activitat econòmica (industrial, comercial, etc.) que pot estar circumscrita a determinats territoris i no en altres.

 

Entre l’ampli ventall existent de residus, en aquest darrer apartat del mòdul previ a les conclusions, s’analitzaran tres grans grups de residus: elsl residus generats per l’activitat agrícola amb especial èmfasi en les dejeccions ramaderes, els residus de la construcció i els residus industrials, on també estan inclosos els residus nuclears.