L’or blau és una font d’energia i a la vegada també participa en un bon nombre dels processos industrials: refrigeració, transport, rentat i dissolució de materials. L’agricultura és l’activitat amb un major consum d’aigua en tot el món i en països com el nostre. No obstant això, la indústria també consumeix molta aigua i en alguns països es troba al capdavant dels consums, com ara a Alemanya, Finlàndia, el Canadà o França.

Les necessitats d’aigua varien segons el tipus d’indústria, del mateix procés industrial i del tipus de tecnologia utilitzada. S’ha de dir, però, que la implementació de millores tècniques i tecnològiques en els processos industrials han permès en molts casos la disminució de la quantitat d’aigua necessària. Així, per generar 1 tona de paper es necessiten 115 m3 d’aigua, mentre que si és paper reciclat sols en cal 16 m3. En algunes activitats industrials ha estat un pas important la reutilització de l’aigua un cop aquesta ha passat per un procés de depuració fet en la mateixa indústria. El quadre 6.1 mostra el consum d’aigua necessari en la fabricació d’alguns productes.

Algunes indústries, com ara les centrals nuclears i les tèrmiques, utilitzen l’aigua principalment en els circuits de refrigeració. Així, per exemple, una central nuclear necessita al voltant d’uns 45 m3/s procedents d’un riu, un llac, un embassament o bé directament del mar. La temperatura d’aquesta aigua augmenta en gran mesura, cosa que en alguns casos fa necessari disminuir-la mitjançant torres de refrigeració abans de retornar-la al medi. En cas contrari suposaria un xoc important per a l’ecosistema fluvial o marí. Una part d’aquesta aigua es perd en forma de vapor.