El vent és el moviment compensatori de l’atmosfera (desplaçaments de masses d’aire) degut a diferències de pressió causades pel diferent escalfament de l’atmosfera per la radiació procedent del Sol. Així, doncs, el vent conté energia (energia eòlica) que és totalment renovable. No obstant això, el vent es caracteritza per la seva manca de concentració. És dispers i intermitent i tant la seva direcció com la seva intensitat són molt variables i irregulars, factors als quals s’ha d’afegir l’orografia de cada zona.

El vent ha proporcionat des de sempre energia als grups humans, que s’utilitzava per posar en moviment vaixells o accionar molins destinats a moldre gra o extreure aigua. Però no es va plantejar començar a utilitzar-la com a font d’energia a gran escala fins després de la crisi del petroli dels any setanta del segle xx. L’aprofitament de l’energia eòlica necessita la instal·lació de moderns aerogeneradors.

Distribució per països de la capacitat instal·lada d’energia eòlica (1998-2008)

Font: Elaboració pròpia a partir de BP (2009)

L’any 2008 la potència instal·lada al món era de 122.158 MW, mentre que deu anys enrere sols era de 10.153 MW, és a dir, ha augmentat dotze vegades. Com es pot comprovar ha estat un increment espectacular en molt pocs anys. La regió Europa–Euràsia disposa de més de la meitat de la potència instal·lada, seguida de lluny per l’Amèrica del Nord amb un 22,9% i Àsia-Pacífic amb un 21,2%. Per països, els Estats Units d’Amèrica es troben al capdavant amb un 20,7% (25237 MW), seguits per Alemanya amb un 19,6% (23933) i en tercer lloc Espanya amb un 13,5% (16543 MW). És a dir, més del 50% del total s’acumula únicament en tres països. La quarta i cinquena posicions les ocupen dos països emergents com són la Xina i l’Índia.

La figura anterior mostra els canvis en la distribució per països de la potència eòlica instal·lada des de l’any 1998 fins l’any 2008. La concentració més important en uns pocs països és molt evident i el seu punt màxim va ser l’any 2003 quan un 68% de la potència instal·lada mundial es trobava repartida entre Alemanya, els Estats Units d’Amèrica i Espanya.