Dins del grup de les fonts d’energia renovables també hi ha l’energia geotèrmica, l’energia tèrmica oceànica i l’energia mareomotriu.

a) Energia geotèrmica

A l’interior de la terra existeix un gradient tèrmic, raó per la qual es genera un flux de calor des de les profunditats cap a la superfície que es transmet per conducció. A causa d’aquesta transmissió de calor hi ha punts de la superfície terrestre en què les temperatures són molt elevades. L’energia geotèrmica consisteix en l’aprofitament d’aquesta energia procedent de la calor interna de la Terra, ja sigui en jaciments on hi ha aigua calenta (a diferents temperatures) —i s’aprofita tant l’aigua com el vapor—, o bé en jaciments secs, o de roca calenta, on no hi ha aigua. Tot i que es va començar a produir energia elèctrica d’origen geotèrmic l’any 1904 a Larderello (Itàlia), l’aprofitament de l’aigua calenta de l’interior de la Terra amb finalitats termals existeix des de l’antiguitat.

L’any 1980 la potència instal·lada d’aquesta font d’energia era de 3.887 MW, mentre que l’any 2008 era de 10.469,7 MW. Els Estats Units són el principal productor d’energia geotèrmica (28,6% de la potència instal·lada), seguida de les Filipines (18,9%), Itàlia (10%), Mèxic (9,2) i el Japó (7,7%). Aquests cinc països acumulen gairebé tres quartes parts del total mundial.

b) Energia tèrmica oceànica

De la mateixa manera que a la terra sòlida, als mars i oceans també existeix un gradient tèrmic amb unes diferències de temperatura entre les aigües superficials i les profundes. La generació d’aquest tipus d’energia es basa en l’aprofitament d’aquesta diferència en profunditat o també en l’aprofitament dels corrents oceànics càlids que circulen en superfície. El Japó i els Estats Units són els països amb una major presència d’aquest tipus d’energia.

c) Energia mareomotriu

Consisteix en l’aprofitament de l’energia continguda als oceans i que es pot obtenir mitjançant dos dels moviments d’aquestes aigües: les onades i especialment les marees. En aquest segon cas (les alteracions del nivell del mar a causa de la força d’atracció exercida pel Sol i la Lluna sobre la superfície oceànica de la Terra), l’aprofitament és més important. La primera central d’aquest tipus va entrar en funcionament el 1967 a l’estuari del riu francès Rance. Ara bé, aquest aprofitament està limitat a les zones on es produeixen marees amb altures importants (diferències entre marea alta i marea baixa).