Les figures corresponents a les preguntes sobre temes d'energia són les següents: