Per ampliar els coneixements relacionats amb el present mòdul, posem a la disposició de l'usuari, una sèrie de recursos bibliogràfics i enllaços web.

 • Bigues, J. (2008): Per un bon clima: manual per fer minvar el canvi climàtic i sobre com adaptar-s’hi, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
 • Barlow, M.; Clarke, T. (2004): Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, Paidós, Barcelona.
 • Carson, R. (1962): Silent spring, Houghton Mifflin, Boston.
 • Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) (2013). Gestió I impuls de les infraestructures de l’aigua. Col·lecció estudis i informes. Núm 34
 • Departament de Medi Ambient (1995): Cimera per a la Terra, Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 2a edició en català, Barcelona.
 • Ecologistes de Catalunya i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. (2010). Canviem pel Canvi climàtic. Aigües. Petit dossier d’autosuficiència local i decreixement
 • FAO (2002): Agua y cultivos. Logrando el uso óptimo del agua en la agricultura, Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma.
 • García, E. (2005): Medio ambiente y sociedad. La civilización industrials y los límites del planeta, Alianza Editorial, Madrid.
 • IPCC (2007): Climate change 2007. The physical science basis, IPCC fourth assessment report, Working Group I, Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
 • López, D. (1997): El medio ambiente, Cátedra, Madrid.
  Nebel, B.J. i Wright, R.T. (1999): Ciencias ambientales. Ecología y desarrollo sostenible, Pearson Prentice Hall, Mexico.
 • Petrella, R. (2002): El manifiesto del agua, Icaria editorial, Barcelona.
 • Saladié, O. i Oliveras, J. (2010): Desenvolupament sostenible, Publicacions Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 • Shiklomanov, A. (1999). World water resources and their use: a joint State Hydrological.  International Hydrological Programme. Unesco
 • United Nations Environment Programme (2002): Lake Chad: A conspiracy of climate change and crops, UNEP
 • Vegara, J.M., Barracó, H., Colldeforns, M., relea, F. i Rodríguez, P. (2004): Introducción al medio ambiente y a la sostenibilidad, Vicens-Vives, Barcelona.
 • Vera Rebollo, J. F. (2006): “Agua y modelos de desarrollo turístico: la necesidad de nuevos criterios para la gestión de los recursos”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 42, 155-178.
 • Zektser, I. i Everett, L. (eds.) (2004). Groundwater resources of the world and their use. Unesco. IHP-VI, series on groundwater Núm. 6.

 

Recursos online:

Agència Catalana de l'Aigua

Agència Catalana de l'Aigua. Diagnosi i propostes d'actuació.

Anuari econòmic comarcal Catalunya Caixa 2010

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat - Universitat Politècnica de Catalunya

Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) (2015)

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Earth Trends, The environmental information portal, World Resources Institute

Empresa Nacional de Residuos Radioactivos – ENRESA

Eurostat - European Comission

Hispagua. Sistema espanyol d'informació sobre l'aigua

Instituto Nacional de Estadística – INE

International Institute for Environment and Development

International Institute for Sustainable Development

Le développement durable, pour quoi? Minsistère Éducation et Ministère de l’Écologie, République Française

Nasa 2015

Observatori del Paisatge de Catalunya

Observatorio de la Sosteniblidad en España – OSE

Organització Mundial de la Salut (OMS) (2011). The use of DDT in malaria vector control

Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i la Fam (FAO) (2005). Base de dades principal de països d'Aquastat-FAO

Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEP) (2008). Vital water graphics.  An Overview of the State of the World’s Fresh and Marine Waters

Servei Geològic dels Estats Units (USGS) (2015). La ciència de l'aigua per les escoles

Unesco (2008). Programa Hidrològic Internacional.  Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe (PHI)

United Nations Environment Programme – UNEP

 

United Nations Statistical Divison – Environmental Indicators

 

United States Environmental Protection Agency – EPA

Worldwatch Institute

World Water Council