A continuació s’exposaran les característiques principals dels magatzems d’aigua terrestres  per comprendre millor, tant la seva dinàmica com la seva importància i la influència que té la hidrosfera en el seu conjunt sobre la resta de sistemes naturals i sobre els humans i les seves activitats.