A qualsevol país desenvolupat el consum domèstic d’aigua està molt per sobre de les necessitats reals. Es tracta doncs d’un consum insostenible. Amb una menor quantitat igualment estarien cobertes les necessitats bàsiques actuals i no es comprometrien les de les generacions futures. En canvi, en molt països en vies de desenvolupament el problema no és el consum excessiu per càpita, sinó l’augment d’aquest consum degut al creixement de la població, i també que el procés de desenvolupament incrementa el consum individual. A tot això s’hi ha de sumar la major demanda per l’activitat industrial, a més del manteniment d’una agricultura amb un elevat consum d’aigua, activitats que incideixen en la qualitat de l’aigua. A més a més, encara avui en dia es produeixen importants pèrdues d’aigua en el sistema d’abastament als nuclis de població.