La dècada anterior a la celebració de l’anomenada Cimera del Mil·lenni, fou un període de canvis substancials en el panorama internacional, alguns dels fets produïts varen, sens dubte, influenciar tant en les decisions polítiques, com en la percepció del món per part de la societat en general i, sobretot, en nou disseny de l’economia mundial. Alguns dels fets més rellevants en aquest sentit foren: la caiguda del Mur de Berlin, el desmembrament de la Unió Soviètica i la conseqüent reconfiguració dels estats resultants, amb la qual cosa, es posa el punt i final a la Guerra Freda. Però aquesta dècada encara havia de contemplar fets molt rellevants, com l’alliberament de Nelson Mandela, la signatura del Tractat de Maastricht, a Ottawa se signa el tractat sobre la prohibició de l’ús de mines antipersones, a Rio de Janeiro se celebra la Cimera de la Terra, és també la dècada del Consens de Washington i, a la seva ombra, apareix un fenomen econòmic i social sense precedents conegut amb el nom de Globalització, així mateix sorgeix, de manera irreversible, una revolució tecnològica coneguda com a Internet. Pel que fa a conflictes internacionals i desastres naturals, aquesta dècada no n’està exempta. Així es va produir el Genocidi Ruandès, la Guerra del Golf o el desastre produït per l’Huracà Mitch que va devastar l’Amèrica caribenya.

Davant d’aquest context, calia repensar les relacions internacionals i, sobretot, dissenyar una nova forma de relació entre els països desenvolupats i els més desafavorits. Des de Nacions Unides es crida l’atenció sobre la gran desigualtat existent entre uns i altres, i sobre la viabilitat que, per primer cop, es divisa en referència a l’eradicació d’un problema bàsic i inacceptable, la pobresa.