Davant de l’evident fracàs de les polítiques i sistemes econòmics basats en la producció frenètica, en el consum ferotge i en l’endeutament il·limitat, que malmeten els sistemes ecològics vitals, causen una incessant percepció d’insatisfacció social i, a nivell global, provoquen una diferència cada cop més gran entre pobres i rics, cal un canvi de paradigma econòmic i polític i la recuperació de determinats valors menyspreats per la cultura que promou l’enriquiment econòmic “a tota costa” i l’acumulació de bens com a símbol de triomf social. En aquest context, la responsabilitat i el compromís amb la societat i la natura, emergeixen com a valors imprescindibles a tenir en compte en els negocis i en els processos productius, així com en la política i en les relacions internacionals. Cal doncs, el replanteig urgent d’un model que ha esdevingut pervers i insostenible.

Davant d’aquest panorama, cal prendre accions individuals que incideixen col·lectivament. Cal interrogar-se sobre l’ús que se’n fa dels nostres estalvis, les accions que els institucions financeres fan amb aquests diners ens comprometen directament ja que ens convertim en còmplices de les seves pràctiques. El mateix succeeix a l’hora d’escollir una o altra destinació a l’hora de fer turisme. En aquest sentit cal evitar destinacions en les que s’abusa dels treballadors, es discriminen les dones, es malmet el medi ambient o bé s’hi fan pràctiques vergonyants com el turisme sexual o la caça furtiva. Així mateix, tot i que el planeta disposa de recursos per alimentar tota la seva població, això està ben lluny de succeir. El problema és de distribució, com se sol pensar? O bé radica en la manca d’ètica dels negocis agroalimentaris? Què hi podem fer?

A continuació s’exposen algunes iniciatives que promouen les relacions ètiques i responsables a l’hora d’establir relacions comercials, de produir bens o de consumir. En definitiva, es tracta d’emprar criteris de sentit comú buscant la justícia i el benestar socials, actuant com a ciutadans conscienciats amb el món que ens envolta.