Amb un panorama mundial desolador pel que fa a la lluita contra la fam, les malalties que podrien ser curables, la creixent manca de valors, els nombrosos conflictes bèl·lics, la crisi financera global, la insostenibilitat dels sistemes de producció, el deteriorament irreversible del medi ambient, etc. Davant la constatació de la ineficiència del sistema de Nacions Unides, tal com està concebut, per tal de resoldre els problemes assenyalats, persones de tot el món comencen a prendre consciència d’aquesta situació i a reivindicar el seu dret a participar en els processos i decisions que els afecten. Així, neix la “Campanya mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals

La “Campanya mundial per a una profunda reforma del sistema d’institucions internacionals” promou que la societat civil ha de jugar un paper primordial per tal de fomentar la democratització del sistema d’institucions internacionals. Així, la campanya es planteja impulsar determinades reformes orientades cap a un sistema de governabilitat democràtica mundial, per mitjà de procediments representatius en què participin tots els actors de l'escena mundial. L'objectiu final és contribuir a la creació d'una arquitectura mundial coherent, transparent, responsable i eficaç; basada en el desenvolupament d'una legislació internacional àmpliament acceptada pel seu valor i la seva legitimitat democràtics; i que situï al centre del Sistema unes Nacions Unides més fortes, més democràtiques i amb un control efectiu sobre tots els seus òrgans, agències i organitzacions multilaterals mundials. Un sistema institucional que contribueixi així a la construcció d'un món més just, equitatiu, divers, sostenible i pacífic.

La Campanya s’orienta cap a quatre objectius fonamentals:

  • Aconseguir que es desencadeni un procés de reforma profunda del sistema d'institucions internacionals; aconseguir que es desencadenin processos concrets i específics de reformes que siguin bons per si mateixos i contribueixin, dins d'un marc coherent, al procés de reforma profunda.
  • Involucrar en aquest procés la màxima quantitat possible d'actors presents a l'escena mundial: institucions internacionals, diferents nivells de govern, i societat civil en un sentit ampli. Incorporar a la Campanya Mundial actors clau del momentum polític actual: el món dels parlamentaris i de les seves organitzacions internacionals; el món de les autoritats locals i de les seves organitzacions internacionals; grups governamentals i organitzacions regionals i subregionals afins; entitats polítiques subestatals; mitjans de comunicació afins; altres famílies de la societat civil internacional -és a dir moviment Responsabilitat Social de les Empreses-; etc.
  • Seguir elaborant propostes de la societat civil (i/o conjuntament amb altres actors) sobre les bases conceptuals, propositives i metodològiques de la reforma.
  • Contribuir a la construcció d'un moviment social i polític internacional capaç de desencadenar el procés o processos de reforma.

La Campanya contempla diferents línies de treball basades bàsicament en la sensibilització i obtenció del suport de l’opinió pública i política mundials, canalitzant aquest suport sobre els poders internacionals amb l’objectiu de contribuir a la solució dels greus problemes i desafiaments del món.