Provablement el primer referent sobre la responsabilitat social de les empreses el podríem localitzar en els fonaments rectors de l’Organització Mundial del Treball (OIT), Aquesta és la institució pertanyent a les Nacions Unides que te l’encàrrec d’elaborar i supervisar les normes internacionals del treball. En aquest sentit busca garantir que aquestes normes siguin respectades tant en els seus principis com en la pràctica. Així mateix, promou les oportunitats de treball decent i productiu en condicions d’igualtat, llibertat, seguretat i dignitat. Els seus objectius fonamentals son la promoció dels drets laborals, el foment de les oportunitats d’ocupació dignes, la millora de la protecció social i l’enfortiment del diàleg a l’hora d’abordar temes relacionats amb el treball.

Tot i això, les funcions de l’OIT no abracen el sentit més ampli del que avui es coneix com a RSC.

El 1999, en el controvertit Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa), el llavors Secretari General de les Nacions Unides, Kofi Annan, va proposar un “Pacte Mundial” entre les Nacions Unides i el món empresarial, la finalitat de la qual era que els beneficis de l’anomenada globalització fossin compartits per tots els pobles del món així com introduir en el mercat global els valors i les pràctiques fonamentals per a resoldre les necessitats socioeconòmiques. El Secretari General va demanar a les indústries que adoptessin els deu principis del Pacte i els apliquessin a la seva activitat. Així mateix va demanar als responsables de les organitzacions laborals i de la societat civil que participessin en el Pacte i l’utilitzessin com a fòrum de diàleg sobre les qüestions polèmiques lligades a la globalització i el desenvolupament.

En el cas de la Xarxa Espanyola per al Pacte Mundial es dóna el fet que alguns dels seus integrants son companyies amb un historial de freqüents crítiques per part de ONGs i plataformes de la societat civil argumentant pràctiques inadequades pel que fa a la seva activitat industrial en relació al medi ambient, a les poblacions locals o als seus propis empleats, així com en la inversió de capital en indústries amb activitats reprovables o poc transparents. En aquest sentit resulta evident que aquest document no ha superat el rol de simple declaració de bones intencions. Tanmateix cal reconèixer-li el mèrit de ser una primera iniciativa promoguda mundialment.

Els 10 principis del Pacte Mundial es poden consultar en aquesta adreça http://www.pactomundial.org/