Tot i que en menor quantitat que l’agricultura i els assentaments humans, l’espai és el primer recurs que consumeix la indústria, amb l’aparició del que es pot anomenar espai industrial. En un primer moment les indústries es van localitzar a l’interior o a la perifèria de les ciutats, cosa que va provocar l’aparició dels anomenats barris industrials. Però des de fa unes dècades als països més desenvolupats s’ha produït una expulsió de les indústries fora de l’entramat urbà i s’han concentrat en polígons dissenyats perquè s’hi desenvolupi l’activitat industrial. Aquesta expulsió s’ha donat per causes ambientals (pol·lució i soroll), amb legislacions més restrictives pel que fa a la localització, a l’encariment del preu del sòl a les ciutats, a la competència amb altres activitats (especialment del sector serveis) i a l’optimització de recursos que suposa la concentració en un espai normalment proper a importants nusos de comunicació.

No obstant això, l’espai és limitat i es dóna una competència ferotge entre les diferents activitats per l’ocupació del sòl, i també reticències a conviure amb determinades activitats industrials. Per aquesta raó és necessari dur a terme una planificació territorial adequada amb una distribució racional dels assentaments humans, les activitats econòmiques i les infraestructures, sense oblidar els espais oberts.

Amb quins criteris distribuïm el sòl entre els diferents usos?

La figura 6.7 mostra una imatge d’uns banyistes a la platja amb la silueta de la Central Nuclear de Vandellòs II al fons. Les connotacions negatives que pot generar la proximitat a una central nuclear, com ara en el turisme i en la imatge del territori —tot i que no pas des del punt de vista econòmic—, va fer que l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es plantegés sol·licitar el canvi de nom de la central per tal que no hi sortís el topònim Vandellòs.

En aquest sentit, en una zona amb una competència d’usos tan important com el Camp de Tarragona, s’han aplicat diversos instruments de planificació que han intentat ordenar i regular aquest espai, com el Pla Director de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i el encara a tràmit, Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona.