Les figures i quadres corresponents al quart capítol són les següents:

Figures

 

Quadres