En aquest apartat podeu trobar els gràfics que representen les diferents respostes en funció de l'ensenyament dels enquestats. En aquest cas, les figures també estan dividides en temàtiques: