En aquest apartat apareixen les gràfiques corresponents els resultats de l'enquesta, dividits en les diferents temàtiques tractades: