• 214 milions és el nombre estimat de migrants internacionals a nivell mundial
  • El nombre total de migrants internacionals ha augmentat en els últims deu anys i ha passat de 150 milions el 2000 a 214 milions a l'actualitat

 • 3,1% Percentatge de la població mundial constituït per migrants
  • En altres paraules, avui una de cada 33 persones al món, és un migrant (mentre que al 2000 ho era una de cada 35 persones).
  • El percentatge de migrants s'ha mantingut relativament estable com a percentatge de la població total, augmentant durant l'últim decenni només en un 0,2% (i passant del 2,9 al 3,1%)
  • No obstant això, el percentatge de migrants varia enormement d'un país a un altre. Entre els països que compten amb un alt percentatge de migrants, cal assenyalar Qatar (87%), Unió dels Emirats Àrabs Units (70%), Jordània (46%), Singapur (41%), i Aràbia Saudita (28%)
  • Entre els països amb un baix percentatge de migrants, cal assenyalar: Sud-àfrica (3,7%), Eslovàquia (2,4%), Turquia (1,9%), Japó (1,7%), Nigèria (0, 7%), Romania (0,6%), Índia (0,4%) i Indonèsia (0,1%)
 • 5è lloc. Els migrants constituirien el cinquè país més poblat del món
  • La migració està més àmpliament distribuïda al llarg i ample de més països. Actualment, els deu principals països de destí reben un percentatge menor del total dels migrants en comparació el 2000.
 • 49% És el percentatge de dones entre els migrants al món

 • 440.000 milions de dòlars és la quantitat de remeses que s'estima que van enviar els migrants el 2010
  • Les remeses han augmentat exponencialment: De 132.000 milions el 2000, han assolit uns 440.000 milions de dòlars EUA el 2010, i això tot i registrar una lleugera disminució a causa de la crisi econòmica actual.
  • Tot sembla indicar que l'import real, inclosos els fluxos no registrats, enviats a través de vies oficials i oficioses, és considerablement superior.
  • Al 2010, els principals països beneficiaris de remeses van ser l’Índia, Xina, Mèxic, Filipines i França.
  • Els països rics són la principal font de remeses. Els Estats Units és el primer amb gran avantatge, ja que registra 48.300 milions de dòlars EUA de remeses enviades el 2009. L’Aràbia Saudita és el segon país amb més enviaments, seguit per Suïssa i la Federació de Rusia.
 • 325.000 milions de dòlars és la quantitat de remeses que s'estima enviar els migrants a països el 2010

 • 27,5 milions de desplaçats interns en el món el 2010
  • La quantitat de desplaçats interns ha augmentat, passant de 21 milions el 2000 a 27.5 a finals de 2010
 • 15,4 milions és la quantitat de refugiats que s'estima hi ha al món avui en dia
  • Sobre la base de les dades proporcionades per l’ACNUR, el nombre de refugiats es va mantenir en 15,4 milions el 2010 en comparació als 15,9 milions el 2000, la qual cosa que significa una disminució al voltant de 500.000. No obstant això, a causa d'un canvi en la metodologia de classificació i càlcul en diversos països, les xifres anteriors el 2007 no poden comparar-se amb aquelles consecutives a aquest període
  • El percentatge de refugiats en els contingents de migrants ha disminuït, passant del 8,8% el 2000 a 7,6% el 2010